Home » IP Engineering in het kort » Projectuitvoering

Projectuitvoering

Naast de toetsing van contractafspraken bieden wij ondersteuning bij de juridische vraagstukken en  problemen die zich tijdens of na de uitvoering van een werk, een levering of een dienst kunnen voordoen. Denk daarbij aan vragen contractuitleg, meer- en minderwerk, opleveringstermijnen, schadeclaims, aansprakelijkheid, verzekering, onderhoud, etc.

 

Directievoering- en toezicht
Infra Professionals kan ook zorg dragen voor directievoering en toezicht bij de bouw van uw project. Als wij betrokken zijn geweest bij de voorbereiding van het project, dan kunnen wij die kennis ook op dat terrein benutten en uw belangen tijdens de bouwwerkzaamheden behartigen. Uw zorg voor het eindproduct is ook onze zorg.

 

Meer- en minderwerk afhandeling
Als Infra Professionals bij de uitvoering van uw project is betrokken middels het voeren van directie en toezicht, dan nemen wij vanzelfsprekend de meer- en minderwerk-afhandeling met de aannemer op ons. Met onze kennis van de markt en marktprijzen zijn wij geslepen onderhandelaars. Deze dienst is uiteraard ook ‘los’ te leveren.