Home » IP Engineering in het kort » Planontwikkeling

Planontwikkeling

Veel van het werk in de Civiele Techniek wordt op projectbasis uitgevoerd. Dat heeft doorgaans tot gevolg dat er een wisselende personeelsbehoefte ontstaat.

 

Infra Professionals helpt u daarop in te spelen. Niets is vervelender dan een project te mogen uitvoeren maar tegelijkertijd over te weinig gekwalificeerd personeel te beschikken. Ons bestand telt een hoog aantal gekwalificeerde kandidaten. In overleg met de opdrachtgever kunnen we het project (deels) laten uitvoeren door een van onze projectmedewerkers of een medewerker aan het projectteam toevoegen.

 

Binnen Infra Professionals is in ruime mate know-how en ervaring aanwezig als het gaat om het voorbereiden en uitvoeringsbegeleiding van bouwprojecten en kan bijvoorbeeld ingenieursbureaus daarin op weg helpen. Ook zijn wij bedreven in het berekenen van bouwkosten in de diverse stadia en het opstellen van contracten.

 

Infra Professionals assisteert bij het ontwikkelen en vormgeven van uw project. Wij zijn in staat om te voorzien van onder meer verlichtingsplannen, groenplannen, beheer- en onderhoudsplannen. Ook kunnen wij de coördinatie van uw ontwikkelings- of herinrichtingsplannen uitvoeren.

 

Project Start Up (PSU)
Project Start Up staat voor een vliegende start van een project. Door aandacht te besteden aan het inrichten van het project en het op elkaar afstemmen van de ideeën van de betrokkenen, kan bij de opstart direct al in een hogere versnelling worden geschakeld.

 

Projectvormgeving
Bij Infra Professionals kunnen we bogen op een ruime ervaring met gemeentelijke instanties en hun werkwijze. Dat betaalt zich bijvoorbeeld uit op inspraakavonden, waar tegenstanders (bewoners) van projecten hun bezwaren uiten. Wij bieden procesmatige en technische ondersteuning. Ons doel is om een zo breed mogelijk draagvlak te creëren, zodat zelfs tegenstanders overtuigd raken van de goede kanten van het project.