Nazorg

In de nazorgfase van een project kunnen wij onze kennis, met betrekking tot het onder onze auspiciën uitgevoerde project, ter beschikking stellen aan de uitvoerende onderhoudsaannemer. Daarnaast kunnen wij fungeren als een intermediair tussen u en de door u aangewezen uitvoerende onderhoudsaannemer. Wij beschikken over de kennis en vaardigheden om een rol te spelen in de projectgebonden beheer- en onderhoudsaspecten. Helemaal ontzorgen is tegenwoordig ook mogelijk door middel van een meerjarig maintain-contract met ons te sluiten waardoor uw wensen met betrekking tot het basisonderhoudsniveau worden bewaakt.