Home » IP Engineering in het kort » Maatschappelijk verantwoord ondernemen door unieke samenwerking tussen IP Engineering en IP Academy.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen door unieke samenwerking tussen IP Engineering en IP Academy.

Bij Infra Prossionals Academy worden cursisten tijdens een intensief leerwerktraject opgeleid tot technisch tekenaar/werkvoorbereider. Tijdens dit traject werken ze aan uw projecten onder begeleiding van zeer ervaren projectleiders en projectmanagers die de kwaliteit en deadlines bewaken. Op deze manier kunnen wij uw projecten uitvoeren tegen een vaste lage prijs zonder meerwerk en met een hoge kwaliteit. Veel lager dan de huidige tarieven in de markt.

 

Wat voor soort projecten vallen onder de samenwerking?
De projecten dienen gemeentelijke of provinciale wegenbouwkundige onderwerpen te bevatten, volgend uit beheer en onderhoud of projectrealisatie. Enkele voorbeelden zijn beheer riolering en beheer wegverharding maar ook het beheer en onderhoud of herinrichting van een woonwijk / industrieterrein of een nieuwe ontsluiting van een VINEX-wijk. Samen met u bekijken wij of we uw planning in kunnen passen in onze planning. Dit heeft als reden dat wij deze werkzaamheden moeten implementeren in onze leer/werkomgeving en wij de kwaliteit willen blijven waarborgen.

 

De werkzaamheden die u uitbesteedt tegen een vaste lage prijs
De werkzaamheden die u voor deze projecten aan ons kunt uitbesteden:

  • Schets Ontwerp tekeningen (SO);
  • Voorlopig Ontwerp tekeningen (VO);
  • Definitief Ontwerp tekeningen (DO);
  • Bestektekeningen;
  • Bestek RAW;
  • Besteksraming;
  • Investeringsraming (SSK).

 

Waarborging van de kwaliteit
IP Engineering heeft een aantal ervaren tot zeer ervaren projectleiders en projectmanagers in huis. Zij hebben tien tot vijftien jaar ervaring in de infra. Zij zijn flexibel en het ontzorgen van de opdrachtgever staat bij hen hoog in het vaandel. Deze projectleiders en projectmanagers zijn nauw betrokken bij de opleiding en zorgen ervoor dat de kwaliteit en planning gewaarborgd blijven. Zij hebben tevens de leiding over de projectgroepen met daarin de tekenaars/werkvoorbereiders in opleiding en de andere jonge professionals. Door continue in contact te blijven met de opdrachtgever zorgen wij ervoor dat we blijven voldoen aan de klantvraag.

 

Onze werkwijze
Op basis van een intakegesprek met één van onze projectleiders of projectmanagers wordt een startdocument opgesteld met het gewenste resultaat. Op basis van dit document gaan wij met uw project aan de slag. Tijdens het project zijn er een aantal terugkoppelingsmomenten. Gedurende het traject gaan wij standaard uit van drie overleggen. U kunt zelf aangeven hoeveel momenten u extra wilt inplannen. Op deze manier bent u op de hoogte van de voortgang en de geleverde kwaliteit.

 

Een vaste lage prijs zonder meerwerk
De kracht van de samenwerking ligt in onze tekenaars/werkvoorbereiders in opleiding. Dit is uniek voor de branche aangezien zij door ons worden opgeleid volgens een op de praktijk gerichte visie. De projecten die door de deelnemers van de opleiding worden uitgevoerd, zorgen voor uitbreiding van hun kennis en vaardigheden. U zorgt dus mede voor goed opgeleide mensen die hun steentje bijdragen aan een infrastructuur van Olympische kwaliteit. Uw project komt op tijd af voor de afgesproken vaste lage prijs. Kosten voor enige meerwerk zult u van onze kant binnen dit project nooit meemaken.  De kwaliteit blijft gewaarborgd, omdat dit bewaakt wordt door ervaren projectleiders en projectmanagers.

 

Uw investering
Door onze samenwerking kunnen wij u de genoemde werkzaamheden voor een vaste lage prijs met een goede kwaliteit en binnen de afgesproken termijn aanbieden. In onderstaande tabel kunt u zien dat de werkzaamheden een vaste prijs hebben, zodat u een beeld krijgt wat u hiervoor in totaal betaald. De werkzaamheden die wij voor onderstaande  tarieven uitvoeren, zijn gerelateerd aan projecten met bouwkosten kleiner dan € 500.000,-. Indien de bouwkosten hoger zijn, overlegt de projectmanager met de opdrachtgever.

 

 

Beschrijving Vaste prijs
Tekeningen: Schets Ontwerp (SO) €1500
Voorlopig Ontwerp (VO) €1500
Definitief Ontwerp (DO) €2000
Bestekstekeningen €2500
Raming: SSK – SO €500
SSK – VO €500
SSK – DO €500
Besteksraming €1000
Bestek: Bestek RAW €2500
Afstemming: 3 overleggen €0
1 extra overleg €200
2 extra overleggen €400

 

Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW. Voor onze dienstverlening en leveringen is de RVOI 2001 van toepassing.

 

Overige ingenieursdiensten kunnen in overleg in de offerte worden verwerkt.

 

Ben u  geïnteresseerd en wilt u meer weten over dit traject, neem dan contact op met onze projectmanager per telefoon 088 – 236 40 99 of per mail info@infra-professionals.nl.

 

Voor een offerte kunt u een formulier invullen. Een van onze projectmanagers helpt u graag verder.