Home » IP Engineering in het kort

IP Engineering in het kort

Infra Professionals is een geschikte partner die zorg besteedt aan:

  • Planstudie
  • Projectvoorbereiding
  • Uitvoering projecten door onze projectmedewerkers
  • Nazorg (coördinatie, beheer & onderhoud)

 

Onze accountmanagers  hebben oog voor de technische, commerciële en maatschappelijke aspecten van het bouwproject, waarbij klantgerichtheid, efficiëntie en betrouwbaarheid een leidraad vormen. Dankzij een technische achtergrond staan onze medewerkers garant voor een effectieve en doelmatige dienstverlening.

 

Naast onze accountmanagers hebben wij ook medewerkers met veel ervaring. Onze medewerkers hebben veel ervaring bij overheidsinstanties. Dit is ten behoefte van:

  • het inspringen op wensen van de opdrachtgever
  • de aanbestedingsprocedures
  • het inzicht hebben op politieke besluiten
  • de beleidsvoorstellen
  • het Beheer en Onderhoud