Home » IP Detachering » Gedetacheerd worden door Infra Professionals » Hoe gaat Infra Professionals te werk?

Hoe gaat Infra Professionals te werk?

Wanneer er zich binnen uw onderneming een vacature aandient, neemt u contact op met een van onze accountmanagers. Zij hebben kennis van de markt en  veelal een technische achtergrond en daardoor bij uitstek in staat om een geschikte kandidaat te vinden, die past in uw profielschets. Ook investeren zij door een persoonlijke benadering in een vertrouwensrelatie met de opdrachtgever. Dankzij zorgvuldig voorwerk kunnen wij een snelle en goede oplossing bieden.

 

Infra Professionals heeft in het belang van de opdrachtgever oog voor kostenreductie en scherpe prijsafspraken. De door ons geplaatste kandidaten werken op basis van een uurtarief. Daarin zijn alle loonkosten inclusief werkgeverslasten, vakantiedagen, vakantiegeld, reiskosten en andere elementen verrekend. Hierdoor betaalt u alleen voor de daadwerkelijk gemaakte uren. Bij verlof of ziekte draait u niet op voor extra kosten. Ook de volledige administratieve afhandeling wordt door Infra Professionals verzorgd. Indien nodig maken wij door middel van extra cursussen de medewerkers vertrouwd met het door u gebruikte automatiseringssysteem.

 

Er zijn verschillende mogelijkheden om een samenwerking vorm te geven. Zo kan zich een situatie voordoen, waarin u zelf een kandidaat geworven heeft maar hem of haar (nog) niet zelf in dienst wilt of kunt nemen. Infra Professionals kan in dat geval uw kandidaat (tijdelijk) ‘in dienst’ nemen. Alle werkgeverslasten, de risico’s en de administratieve afhandeling komen voor onze rekening. Het is aan u om het moment te bepalen waarop de kandidaat wel in dienst van de onderneming kan treden.

 

De samenwerking kan ook voorzien in de ‘omgekeerde’ weg. In een periode waarin u minder werk heeft  voor een aantal medewerkers, maar hen wel in dienst wilt houden,  kunnen wij deze medewerkers tijdelijk onderbrengen in een project van een andere opdrachtgever.

 

Gedurende het traject houden wij voortdurend een vinger aan de pols. Nazorg bestaat uit de begeleiding van de kandidaat als deze geplaatst is en de communicatie naar de opdrachtgever enerzijds als er vragen zijn. Het voeren van functioneringsgesprekken etc.