Home » IP Detachering » Algemeen » Werkwijze

Werkwijze

De bemiddeling en begeleiding van onze kandidaat-gedetacheerden delen wij op in vier fases:

  • Kennismaken
  • Bemiddelen
  • Contracteren
  • Nazorg

 

Kennismaken
In een persoonlijk gesprek met één van onze accountmanagers worden uw huidige carrièreverloop en ambities voor de toekomst besproken. Onze accountmanagers hebben ervaring op het werkterrein en zijn daardoor zeer goed in staat om zich in uw situatie te verplaatsen.

 

Nadat een goed beeld van uw competenties en ambities is verkregen, stellen wij een zoekopdracht samen voor functies en opdrachtgevers die aan deze voorwaarden voldoen. Ook wordt bekeken of het volgen van cursussen en opleidingen uw persoonlijke ontwikkeling ten goede kunnen komen. Het kennismakingsgesprek is de basis van een toekomstige samenwerking en legt het fundament voor wederzijds vertrouwen. Om die reden nemen we daar op ons kantoor uitgebreid de tijd voor.

 

Bemiddelen
Met de zoekopdracht peilt onze accountmanagers de mogelijkheden bij onze opdrachtgevers. Ons uitgebreide netwerk stelt ons in staat om een groot achterland te bestrijken. Als de zoektocht een in onze ogen geschikte functie heeft opgeleverd, brengen wij u in contact met de opdrachtgever. De eerste stap is een kennismaking met het bedrijf en een toelichting op de functie vanuit de opdrachtgever.

 

In het gesprek met de opdrachtgever staat u er niet alleen voor. We begeleiden die kennismaking en zien er op toe dat alle voor u belangrijke aspecten worden besproken. Onze aanwezigheid dient ook de latere evaluatie.

 

We streven naar het vinden van meerdere functies/bedrijven die aan uw wensen en mogelijkheden voldoen. Daardoor kan een objectieve en passende keuze in uw voordeel worden gemaakt.

 

Contracteren
Wanneer het bemiddelingstraject succesvol is doorlopen en u tot een keuze bent gekomen, stellen wij een arbeidsovereenkomst op. De afspraken die zijn gemaakt in het kennismakingsgesprek dienen hierbij als basis, maar er is uiteraard altijd ruimte voor aanpassingen en/of aanvullingen.

 

Nazorg
Infra professionals ziet er nauwlettend op toe dat het traject van begin tot einde goed verloopt. Zo vinden periodieke evaluaties plaats. Ook hechten wij veel waarde aan het voeren van functioneringsgesprekken en POP-gesprekken. We houden blijvend contact met de kandidaat en daardoor weten wij wat de stand van zaken is.